Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Dư Trụ
Nhóm dịch: comicvn
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/11/2016
Tổng lượt xem: 47.5K
Thể loại:

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây…

Danh sách chương