Yêu Ta Đi, Tô Đông Pha

Yêu Ta Đi, Tô Đông Pha

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Snow Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/07/2017
Tổng lượt xem: 119K
Thể loại:

Đào Tử Câm (nam) ở mật thất chạy thoát vừa hợp nhập vào thân thể cô em vợ Vương Nhuận Chi Tô Đông Pha, “Đến lúc làm cho Tô Đông Pha thú ngươi, động phòng hoa chúc qua đêm, ngươi mới có thể trở lại sự thật thế giới…”

Đào Tử Câm vì…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:34 29/10/2017.
Chương
2
2
3
8