Yêu Tôn Nhất Định Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

Yêu Tôn Nhất Định Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Yêu Tôn Phi Yếu Đối Ngã Phụ Trách
Tác giả: Mao Cầu Cầu
Nhóm dịch: Thủy Đụt Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/03/2020
Tổng lượt xem: 70.4K
Thể loại:

Du Âm hai đời sống lại, lần nữa trở lại tu tiên thế giới, mới vừa trở lại không nhạn ra người nào liền bị yêu tộc tôn chủ ăn vạ? Không chỉ có ăn vạ, yêu tôn còn cắn hắn một hớp để thuận tiện kết một khế ước khiến Du Âm rất kinh hoàng, yêu tôn ngược lại là thản nhiên.
-Bắc Tiêu: Chúng ta chính là loại quan hệ này, làm sao lại không thể để cho ta chịu trách nhiệm?
-Du Âm:…..duck(fuck?) không cần.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:47 11/03/2020.
Chương
42
30
37
35
53
32
49
70
6
82