Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đỗ Liễu Liễu, Bạo Thanh Mạn Họa, Thị Lệ Chi A
Nhóm dịch: Ngôn Phong ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/07/2021
Tổng lượt xem: 257.1K
Thể loại:

Bị đá, bị hãm hại, cái kết bị thảm… nữ phụ xuyên nhanh chịu hết nổi rồi! Dựa vào đâu nữ phụ phải làm nền cho nữ chính?! Bắt đầu từ thế giới này, cô ấy quyết định tự mình nắm lấy vận mệnh, không thèm nghe hệ thống sai bảo nữa! Cô ấy vượt qua muôn vàn khó khăn thực hiện giấc mơ của mình, cũng dùng mọi thủ đoạn trả thù những kẻ đã từng hại cô ấy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:44 22/03/2023.
Chương
2841
440
428
370
432
407
482
365
363
5621
634
631
722
805
6511
699
768
947
663
8611
780
919
890
849
808
851
923
927
899
966
858
1K
1K
1K
1K1
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K1
1K
983
999
1K
1K
1.1K
962
1.1K
1.1K
1.2K
1K
1.1K1
1.1K1
1.2K
1.2K
1.2K2
1.1K1
1.2K
1.2K
1.3K2
1.3K
1.4K
806
1.5K1
1.3K1
1.4K
1.1K1
1.4K1
1.2K
1.4K
1.3K
1.4K
1.2K
1.3K
1.1K2
1.5K
1.3K1
1.4K1
1.5K
1.6K
1.7K
1.6K
1.4K
1.5K
1.2K1
1.4K
1.2K
1.7K1
1K
1.4K
1000
1.6K
1.5K1
1.7K1
1.6K1
1.7K
1.4K
1.5K1
1.5K1
1.5K
1.4K
1.5K2
1.6K1
1.2K
1.3K
1.7K1
1.5K1
1.7K3
1.5K
1.6K
1.5K
1.9K
1.5K
1.6K5
1.7K1
2K3
2.1K3
2.2K1
1.5K2
2.4K1
1.7K
1.9K2
1.9K1
1.7K1
2K2
2.2K1
1.3K1
2.2K
1.9K
1.7K1
1.6K4
2.3K1
1.6K1
1.9K1
2.1K2
1.7K1
1.1K2
2.8K5
3K5
1.6K5
2.4K3
1.6K2
2.5K2
2.7K2
2.1K2
2.9K2
1.6K3
1.4K3
2.3K5
2.9K2
3.1K4
2.9K5
2.4K7
2.6K7
2.9K5
2.2K8
3.4K7
3.1K5
2.5K5
3.4K10
3.2K9
2.8K4
3.6K5
4.3K7
4.7K15