Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đỗ Liễu Liễu, Bạo Thanh Mạn Họa, Thị Lệ Chi A
Nhóm dịch: Ngôn Phong ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/07/2021
Tổng lượt xem: 203.4K
Thể loại:

Bị đá, bị hãm hại, cái kết bị thảm… nữ phụ xuyên nhanh chịu hết nổi rồi! Dựa vào đâu nữ phụ phải làm nền cho nữ chính?! Bắt đầu từ thế giới này, cô ấy quyết định tự mình nắm lấy vận mệnh, không thèm nghe hệ thống sai bảo nữa! Cô ấy vượt qua muôn vàn khó khăn thực hiện giấc mơ của mình, cũng dùng mọi thủ đoạn trả thù những kẻ đã từng hại cô ấy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:25 30/11/2022.
Chương
2641
299
494
477
479
437
512
552
583
560
629
545
689
677
734
7251
696
703
769
751
748
750
7991
740
714
716
795
742
881
723
873
873
966
821
9171
8381
958
934
1K2
904
1K
960
1.1K1
1K
1.1K
624
1.1K1
1K1
1.1K
9011
1.1K1
962
1.1K
1K
1.1K
1K
1.1K
9161
1.2K
1K1
1.1K1
1.2K
1.4K
1.4K
1.3K
1.1K
1.2K
1K1
1.2K
1K
1.4K1
857
1.2K
822
1.3K
1.2K1
1.4K1
1.3K1
1.4K
1.2K
1.2K1
1.2K1
1.2K
1.1K
1.2K2
1.3K1
1K
1.1K
1.4K1
1.2K
1.4K3
1.2K
1.4K
1.2K
1.6K
1.2K
1.3K5
1.4K1
1.7K3
1.8K3
1.8K1
1.3K2
2K1
1.4K
1.6K2
1.6K1
1.5K1
1.7K1
1.9K1
1.1K1
1.9K
1.7K
1.5K
1.4K4
2K1
1.4K1
1.6K1
1.8K2
1.5K1
9802
2.5K5
2.6K4
1.5K5
2K3
1.4K2
2.2K2
2.4K2
1.9K2
2.5K2
1.4K3
1.2K3
2K5
2.5K2
2.7K4
2.6K5
2.2K7
2.3K7
2.5K5
2K8
3K7
2.7K5
2.2K5
3.1K10
2.9K9
2.6K4
3.2K5
3.8K7
4.2K15