Vượt Rào Trêu Chọc

Vượt Rào Trêu Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/11/2021
Tổng lượt xem: 12K
Thể loại:

Mới gặp, Ôn Huyền liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lục đại đội trưởng. Sáp lại, ham muốn, nước miếng, nhỏ giọt.

Ôn Huyền: Hử? Như thế nào mới có thể tán được anh? Là muốn bỏ vào bao tải bắt đi hay là dùng lời ngon tiếng ngọt?

Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt nói: Cô là đại minh tinh lớn, tôi chỉ là đội trưởng một khu không người, chim không thèm ị.Cô nhìn trúng tôi cái gì?
Ôn Huyền: Em thích xem anh như thế nào chống đối em.

Lục Kiêu nghẹn lời. Gương mặt nhăn nhó, Vô tình chạy lấy người: Không biết xấu hổ, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.
Anh: Tâm huyết dâng trào?
Ôn Huyền: Trăm phương ngàn kế.

[Đại đội trưởng khu không người và đại minh tinh tuyệt mỹ, nữ chính có khuynh hướng phản xã hội, hai người đều là đại lão, toàn văn đều ngọt.]

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:10 24/05/2022.
Chương
25
39
13
20
16
122
37
47
121
102
111
14
291
271
231
442
272
332
161
621
482
871
422
1082
46
1521
1872
2161
372
811
28
118
76
542
351
541
581
431
2532
1361
146
821
841
1351
166
1201
1061
150
1241
1111
1401
59
481
46
681
1101
46
65
371
49
2341
991
104
84
92
55
21
41
921
109
1291
103
76
1031
261
1011
110
921
71
901
1081
571
113
46
270
199
89
188
77
178
355
220
125
2591
343
1812
122
2291
645
287
724
638
302
521

Truyện liên quan