Vương Giả Du Hí

Vương Giả Du Hí

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: dammetruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/09/2015
Tổng lượt xem: 38.1K
Thể loại:

Đây là câu chuyện về thời đại tam quốc. Như cá và nước, khác biệt nhưng gắn bó, mưu sĩ và dũng tướng, những kẻ cầm binh trên chiến trường. Bí mật nào phía sau tài năng của họ? Một tác phẩm vô cùng đặc sắc lấy bối cảnh tam quốc diễn nghĩa, với nhân vật chính, Quách Gia, vị mưu sĩ tài ba của Tào Tháo.

Danh sách chương