Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiếm Du Thái Hư
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/02/2017
Tổng lượt xem: 951.7K
Thể loại:

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:00 08/07/2020.
Chương
6
5
6
10
6
5
6
6
6
6
5
8
6
11
5
9
6
5
5
5
6
25
7
6
4
6
6
5
27
5
6
10
35
5
7
5
7
6
36
6
9
6
7
10
7
7
28
6
5
6
7
7
10
6
10
10
6
10
25
26
25
5
6
7
6
26
6
6
7
5
6
6
6
6
7
7
6
5
5
5
26
25
46
5
5
8
6
5
6
6
6
7
5
6
6
5
7
6
5
5
5
27
6
26
5
7
9
7
6
5
7
27
7
28
7
6
7
9
7
7
9
7
6
7
7
7
8
7
7
8
7
9
6
6
27
6
7
9
6
7
11
8
7
7
8
6
6
7
7
6
7
7
27
7
6
7
8
6
6
7
5
28
12
6
29
6
7
13
211
10
6
7
6
5
26
7
25
5
6
7
26
5
7
6
5
6
5
5
6
5
7
6
12
6
12
7
8
6
27
7
6
27
12
6
311
8
7
6
6
10
6
6
37

Truyện liên quan