Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
2027
761
861
731
742
843
171
172
601
652
681
462
842
912
584
621
271
952
881
642
621
862
1033
251
461
991
1211
882
801
1082
681
1441
901
1022
1281
1393
1191
1361
491
1191
1271
1151
692
1232
1452
842
1111
1211
1441
741
1213
811
1421
1491
1481
1381
1691
1161
1551
1591
159
1442
1751
1681
1071
1101
1291
521
1511
1271
501
1021
682
85
1031
1221
1861
1972
2054
1903
1693
1913
1423