Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
1407
531
581
461
502
573
121
112
391
432
451
312
572
602
364
361
191
632
541
392
381
582
693
131
311
601
801
542
511
672
431
871
561
642
851
853
711
801
261
731
851
731
432
782
912
532
721
771
881
431
763
541
901
941
901
841
1021
751
951
991
96
892
1041
1031
671
701
801
371
951
791
311
671
442
55
631
741
1111
1192
1254
1132
1022
1182
813

Truyện liên quan