Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2019
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

– Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà?
– Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:27 17/09/2020.
Chương
1767
691
751
621
652
733
131
122
491
572
581
392
712
782
474
531
221
812
741
552
541
742
903
201
391
831
1011
752
661
892
571
1171
741
852
1061
1133
981
1081
381
951
1061
951
562
1002
1192
702
931
1011
1141
591
1003
701
1171
1191
1181
1071
1321
951
1211
1261
127
1152
1381
1351
891
911
1041
421
1231
1051
451
871
572
71
841
981
1481
1582
1624
1513
1343
1543
1133