Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ

Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: SID
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/01/2015
Tổng lượt xem: 218.1K
Thể loại:

“Quang minh thiên vương” và “Hắc ám thiên vương” phách lối, cuồng vọng, chẳng coi ai ra gì, đụng phải thiếu nữ thần bí tính tình nóng nảy, bạo lực, vận mệnh của bọn họ sẽ được viết tiếp thế nào đây…?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:42 13/11/2018.
Chương
3
5
21
4
3
2
1
1
1
3
51
4
1
31
1
1
1
21
3
31
41
41
41
23
416