Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen.info
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/03/2019
Tổng lượt xem: 435.4K
Thể loại:

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư. Hừ! Lật bàn! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:32 02/07/2020.
Chương
5
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2
6
2
2
2
4
3
3
3
3
2
4
3
3
4
3
4
3
2
2
2
3
2
3
4
5
9
5
7
8
3
4
6
12
9
8
5
4
4
7
18
4
3
8
6