Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tu Chân Liêu Thiên Quần
Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/12/2017
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy ‘Đạo hữu’ xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.

Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện…

Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:45 17/01/2021.
Chương
9
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
5
4
3
5
3
3
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
4
2
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
4
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
4
3
4
4
4
2
2
3
2
2
2
6
6
9
5
7
9
9
4
4
9
9
3
9
7
5
4
7
6
8
4
8
5
7
8
9
6
7
8
12
15