Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế

Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 一色哈尼/星空社
Nhóm dịch: Truyện Tranh Thập Cẩm
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/04/2017
Tổng lượt xem: 1.8M
Thể loại:

“Muốn được tái sinh thêm một lần nữa để có thể thực hiện ước nguyện của cô ấy.”
“Vậy ước nguyện của cô ấy là gì?”.
“Giấc mơ chiến thắng”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:51 22/04/2020.
Chương
28
15
7
8
15
6
10
8
3
4
9
7
5
6
6
6
13
10
6
10
7
12
9
9
5
9
9
8
6
8
11
13
6
13
12
8
6
6
9
11
6
10
6
6
7
10
2
9
12
7
6
8
8
10
6
8
8
9
10
11
4
7
8
11
13
14
8
8
7
7
10
7
9
9
9
9
9
8
11
8
11
10
9
9
7
7
10
8
10
8
11
11
12
8
5
12
10
11
3
9
4
3
5
8
4
3
5
11
11
13
7
6
9
9
13
13
15
8
13
12
10
16
9
7
5
10
11
8
6
12
16
6
9
5
3
6
4
6
4
10
13
6
5
2
6
6
6
4
6
10
5
3
3
5
10
6
6
6
6
2
2
4
4
2
8
1
4
10
2
7
9
14
2
11
4
10
4
3
4
9
9
3
2
22
6
16
5
2
28
31
24
35
7
11
5
3
18
11
30
30
20
221
3
14
23
27
22
23
34
20
23
8
11
11
28
5
35
12
8
6
24
40
16
7
8
25
31
432
402
263
302
553
631