Vạn Tra Triều Hoàng

Vạn Tra Triều Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2019
Tổng lượt xem: 597.6K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
41
34
32
17
21
32
2
3
25
27
14
19
21
25
16
20
9
18
22
24
9
9
16
19
20
24
25
30
24
11
20
15
16
21
22
9
8
17
14
8
16
14
17
16
13
9
24
12
16
14
13
22
18
16
29
10
19
11
22
20
30
15
27
5