Vạn Tra Triều Hoàng

Vạn Tra Triều Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2019
Tổng lượt xem: 597.2K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
34
26
20
10
15
23
2
3
16
18
9
12
14
17
9
12
4
11
13
16
3
3
10
9
10
15
19
21
16
7
13
11
12
15
16
4
5
11
8
4
10
8
11
12
7
5
16
7
10
10
9
16
12
12
20
5
13
6
14
12
19
9
17