Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Chi Trăn
Nhóm dịch: Vân Y Nhai
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/11/2019
Tổng lượt xem: 593.9K
Thể loại:

Trẫm, tiếng xấu đồn xa, là một nữ đế nắm trong tay thiên hạ, hoang dâm vô đạo, cưỡng đoạt dân nam, bức ép thần tử làm phi tần, gặp báo ứng rồi… Người cũ ngày xưa nhao nhao trở mặt không quen biết, bản thân trẫm lại rơi vào trong tay “kẻ thù”?!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:06 17/04/2020.
Chương
29
13
18
15
12
14
11
11
9
19
9
8
10
10
17
3
6
4
6
6
7
4
6
10
8
7
10
4
3
4
8
11
12
10
8
9
7
7
5
11
11
8
5
8
4
8
7
7
5
6
3
8
5
8
4
7
9
6
8
4
4
6
4
9
5
11
10
9
11
8
8
16
10