Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/10/2017
Tổng lượt xem: 705.5K
Thể loại:

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:24 26/11/2019.
Chương
19
8
7
7
5
5
4
4
3
5
4
3
6
5
5
2
2
4
5
5
6
3
6
13
4
5
5
5
4
7
6
5
5
7
5
5
6
4
4
4
2
4
4
5
5
4
4
3
3
2
4
5
6
6
6
7
4
6
4
6
3
3
3
2
2
3
4
3
3
3
3
6
6
4
4
4
3
4
3
9
6
6
5
2
4
2
4
3
6
8
6
5
9
6
8
7
3
5
8
3
5
6
7
3
3
4
5
4
3
4
4
3
4
3
4
6
6
5
6
3
6
7
8
4
2
7
4
3
8
7
10
8