Thú Ma Thủ Ký

Thú Ma Thủ Ký

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/02/2017
Tổng lượt xem: 104.3K
Thể loại:

Sau chiến tranh hạt nhân, giết chóc bắt đầu lan tràn toàn bộ thế giới. Trật tự thế giới cũ hoàn toàn tan rã, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu trở thành nguyên tắc duy nhất của thế giới mới
Khi dục vọng mất đi gông xiềng, cũng chưa có đường đi về phía trước, chỉ có thể rẽ hướng qua bên phải
Bên trái tất nhiên là địa ngục, nhưng bên phải cũng là địa ngục

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:07 01/04/2017.
Chương
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2

Truyện liên quan