Thời Đại X Long

Thời Đại X Long

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Gốc Cây Ham Truyện · goccay.vn, hamtruyen.vn
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/03/2014
Tổng lượt xem: 573.4K
Thể loại:

Có lẽ là… Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc… ngã cầu thang. Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách. Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:01 06/09/2021.
Chương
31
30
12
21
41
18
19
8
18
17
22
161
11
5
11
3
3
5
4
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
2
2
21
21
4
31
1
2
3
6
6
4
7
7
6
8
7
4
2
1
22
91
102
72
82
51
31
62
3
3
5
51
81
9
8
7
51
6
5
8
10
13
91
141
111
151
15
12
14
16
181
162
321

Truyện liên quan