Thời Đại X Long

Thời Đại X Long

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Gốc Cây Ham Truyện · goccay.vn, hamtruyen.vn
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/03/2014
Tổng lượt xem: 573.3K
Thể loại:

Có lẽ là… Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc… ngã cầu thang. Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách. Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:01 06/09/2021.
Chương
25
28
9
18
38
15
16
7
16
17
20
141
10
5
11
3
3
4
4
5
3
3
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2
21
21
3
31
1
3
6
5
3
6
6
5
6
6
3
2
1
22
91
102
72
62
51
31
62
3
3
5
51
81
9
8
7
51
6
4
8
10
13
81
131
101
131
14
11
13
15
171
152
311

Truyện liên quan