Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo · ocumeo.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 2.1M
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 20/07/2021.
Chương
2103
1402
682
462
272
145
136
186
426
206
135
347
2317
1818
3315
3017
3612
2112
1912
3111
3011
3212
3210
1910
2310
4810
4911
30
41
25
36
39
31
54
39
51
60
62
52
42
41
41
25
28
251
58
54
36
45
36
38
36
42
66
71
43
46
44
62
61
35
52
32
64
57
55
63
79
19
73
70
86
66
72
76
81
77
55
55
66
80
79
63
89
64
101
112
113
49
31
99
103
85
108
103
117
90
45
57
80
93
139
119
123
126
124
114
120
80
54
140
127
132
98
82
146
135
581
83
701
181
983