Thiên Hạ Thần Tương

Thiên Hạ Thần Tương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: fb.com/meoconbiboroi
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/10/2018
Tổng lượt xem: 13.2K
Thể loại:

Nhân vật chính vân châu nhân một lần bị người ta đuổi giết, lẽ ra tử vong nhưng vân châu nhân lại không chết bất ngờ phục sinh cũng xuyên qua đến một năm trước, tiếp xúc được một món tên là (bầu trời) game. Thấy được kẻ thù, vân châu lợi dụng game, đi tới báo thù con đường…

Giết Trương Giác, báo thù cho tổ tông, tiến ra sa trường, diệt kinh sở; bình Trung Nguyên, lạc hồng trần; ôm đồm thần tướng, định thiên hạ!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:19 21/10/2018.
Chương