Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Star-Stealing Girl
Tác giả: Châu Hồng Tân, Tiểu Tùng
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 14/08/2014
Tổng lượt xem: 2.2M
Thể loại:

Công ty bảo an của cha trinh thám thiếu niên Lưu Tinh bị Cửu Nguyệt Thiên làm cho phá sản, thiếu khoản nợ lớn 100 triệu. Từ đó cậu ta bị cuốn vào làm người giúp việc cho Tiểu Tuyết, được tặng danh hiệu “cô bé lọ lem”. Cô gái Tiểu Tuyết nhìn qua có vẻ lí la lí lắc này, thân phận phía sau lại là siêu trộm nhanh như điện, có trình độ quốc tế– Cửu Nguyệt Thiên. Trộm cắp không phải vì tiền, mà muốn thách thức mạo hiểm. Các bên có liên quan huy động mọi lực lượng để truy tìm khống chế cô ấy. Chiếc la bàn vàng của số phận đã bắt đầu chuyển động, hiệu lệnh của các quốc gia cổ đại đã vang rền, có ai mà không để lộ tung tích chứ…

Dị bản: Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên 2

Ngoại truyện Thương Nguyệt: Thâu Tinh Thương Nguyệt Thiên

Ngoại truyện Thập Nguyệt: Thâu Tinh Thập Nguyệt Thiên

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:27 29/09/2016.
Chương
141
21
4
4
1
2
22
22
21
32
1
1
1
2
21
22
1
21
1
4
1
32
22
1
1
2
2
31
41
21
21
21
1
21
2
1
21
21
31
21
41
32
23
41
31
33
22
31
42
51
31
73
53
35
21
21
23
22
33
21
22
23
25
23
23
1
23
21
3
23
3
1
21
22
2
1
2
2
1
2
6
22
2
3
1
2
1
1
2
2
21
24
55
2
1
41
1
31
23
1
23
5
2
4
6
2
6
8
3
28
1
1
2
3
2
2
2
3
2
25
23
5
21
26
4
25
4
27
44
23
25
23
2
4
6
3
5
7
28
28
28
8
27
26
23
32
7
3
23
1
3
25
21
21
2
33
35
25
22
6
21
22
22
24
22
22
22
32
2
4
2
27
28
2
12
35
7
24
23
5
24
25
38
35
2
2
2
2
7
5
4
2
6
47
45
35
13
29
26
24
46
6
23
311
211
34
32
22
214
26
18
24
25
213
6
28
4
2
1
23
5
5
22
23
3
27
210
4
33
27
214
2
4
4
4
3
4
3
2
5
6
3
33
2
24
46
313
13
7
28
216
7
29
11
7
11
9
10
27
23
24
34
8
3
10
1
3
3
23
25
4
24
26
2
3
22
2
3
23
32
5
4
23
26
46
44
33
27
23
25
23
35
4
3
24
1
36
34
35
32
25
4
3
22
4
6
3
34
3
23
2
23
35
5
4
34
2
33
34
4
4
4
25
21
3
3
6
6
4
2
2
4
1
9
5
3
23
5
25
23
5
24
23
9
24
5
24
7
4
6
8
22
4
23
4
33
34
26
24
4
25
35
25
64
36
5
2
3
5
3
4
4
4
5
6
5
4
22
7
3
26
36
4
25
5
25
23
6
5
6
5
44
8
26
5
5
21
4
5
3
3
24
5
6
4
6
5
4
25
35
3
2
37
8
36
44
76
4
10
4
6
46
4
25
5
34
52
42
46
33
55
71
34
78
31
44
67
53
42
45
72
54
43
74
43
42
77
75
66
79
1610