Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Star-Stealing Girl
Tác giả: Châu Hồng Tân, Tiểu Tùng
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 14/08/2014
Tổng lượt xem: 2.2M
Thể loại:

Công ty bảo an của cha trinh thám thiếu niên Lưu Tinh bị Cửu Nguyệt Thiên làm cho phá sản, thiếu khoản nợ lớn 100 triệu. Từ đó cậu ta bị cuốn vào làm người giúp việc cho Tiểu Tuyết, được tặng danh hiệu “cô bé lọ lem”. Cô gái Tiểu Tuyết nhìn qua có vẻ lí la lí lắc này, thân phận phía sau lại là siêu trộm nhanh như điện, có trình độ quốc tế– Cửu Nguyệt Thiên. Trộm cắp không phải vì tiền, mà muốn thách thức mạo hiểm. Các bên có liên quan huy động mọi lực lượng để truy tìm khống chế cô ấy. Chiếc la bàn vàng của số phận đã bắt đầu chuyển động, hiệu lệnh của các quốc gia cổ đại đã vang rền, có ai mà không để lộ tung tích chứ…

Dị bản: Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên 2

Ngoại truyện Thương Nguyệt: Thâu Tinh Thương Nguyệt Thiên

Ngoại truyện Thập Nguyệt: Thâu Tinh Thập Nguyệt Thiên

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:27 29/09/2016.
Chương
181
21
2
4
4
1
3
22
22
21
42
1
1
1
2
31
42
21
21
1
5
1
42
32
1
1
22
22
41
61
31
21
21
1
21
2
1
21
21
41
31
51
42
33
51
41
33
32
31
52
51
31
93
83
35
21
21
23
22
43
21
22
23
25
23
23
1
23
21
3
23
3
1
21
22
2
1
2
2
1
2
6
22
2
3
1
2
1
1
2
2
21
24
65
2
21
41
1
31
23
1
23
5
2
4
6
22
6
8
3
28
1
1
2
3
22
2
2
3
2
25
23
5
21
26
4
25
4
37
54
23
25
33
2
4
6
3
5
7
38
28
28
8
27
26
23
32
7
3
23
1
3
25
21
21
2
33
35
25
22
6
21
22
22
24
22
32
22
32
2
4
2
37
28
2
12
45
7
24
23
5
24
25
48
35
2
2
2
2
7
5
4
22
26
57
55
45
213
29
26
34
56
6
23
411
211
34
32
22
314
36
18
24
25
313
6
38
4
22
1
23
5
5
22
23
3
37
310
4
33
27
214
2
4
4
4
3
4
3
2
25
26
3
33
2
44
66
513
13
7
38
416
27
39
11
7
11
9
210
57
53
24
44
38
3
10
21
3
33
33
45
24
44
36
2
23
22
2
3
33
42
25
4
43
26
56
64
53
37
33
55
33
55
34
23
34
1
56
54
55
62
55
44
43
52
24
36
43
64
23
43
22
43
55
35
24
44
22
43
54
24
24
34
25
41
23
23
36
26
24
22
2
4
21
29
25
43
33
35
35
23
5
44
33
29
34
5
34
37
34
6
8
42
24
43
24
43
54
26
44
4
45
45
45
84
66
5
2
23
5
3
24
34
4
5
26
25
4
42
27
23
36
46
34
45
35
35
43
26
5
26
25
74
28
46
5
25
41
34
25
3
23
44
25
26
24
36
35
4
45
65
23
22
57
28
66
74
96
24
210
34
26
76
24
25
25
74
102
82
86
53
105
131
74
128
51
84
97
73
62
95
122
84
93
114
73
62
117
105
106
119
2310