Thánh Vương

Thánh Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/12/2014
Tổng lượt xem: 159.7K
Thể loại:

Vương Giả lấy lực lượng trấn áp trong địa ngục quần ma! Trong thiên địa, chỉ có Thánh Vương…!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:09 15/09/2017.
Chương
2
2
2
2
21
1
1
1
23
21
3
25
23
22
31
34
22
2
1
21
1
23
1
46