Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 27/07/2019
Tổng lượt xem: 245.1K
Thể loại:

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là… Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:36 15/06/2020.
Chương
25
5
4
4
3
7
4
5
4
6
5
4
4
5
3
6
4
6
5
7
5
3
8
10
9
4
5
25
5
6
6
7
5
7
10
7
6
4
34
9
25
24
4
3
6
8
28
47