Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 3.5M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:02 23/05/2022.
Chương
8253
1K3
1K3
1.2K5
1.4K4
1.2K4
1.7K5
1.5K6
1.5K5
1.6K3
1.3K3
1.7K5
1.2K6
1.3K4
1.2K3
1.3K1
1.1K2
1K1
1.4K4
1.5K3
1.6K5
1.5K7
1.4K6
1.9K5
1.1K7
1.3K4
1.6K7
1.3K5
1.5K10
1.3K6
1.4K3
2K7
1.3K7
1.4K8
3132
2885
1.4K2
2.1K3
1.5K6
1.5K4
2.6K7
1.5K5
1K9
1.5K8
2K7
2.6K6
2.2K6
1.8K4
2.4K7
1.9K12
1.9K18
1.9K14
1.9K7
2.3K6
1.6K11
2.7K7
2.5K10
2.3K9
3.1K14
3.5K7
3.2K10
3.3K9
2.9K14
2.5K8
1.6K8
1.1K4
1.3K6
7567
1.3K5
1.6K4
5436
2K5
1.8K3
1.1K7
2.7K10
2.8K8
2K9
5258
85310
1.5K7
2.1K5
2.7K7
1.8K7
2.6K2
2.8K7
2.1K8
3.2K8
1.4K4
1.9K7
2.8K6
2.4K5
2.5K3
1.8K2
2.5K5
2.8K5
2.4K4
2K5
1.4K8
1.1K6
9074
8596
9185
8734
1.2K7
9788
9939
1.2K5
8119
1.1K6
53813
4417
1.2K11
6308
51311
8329
1.4K6
1K3
9496
1K10
1.1K7
8778
82112
1.2K12
1.3K12
1.1K22
93213
21311
92318
1.1K25
1.1K16
99215
51716
70835
88429
1.4K19
1.2K31
1.4K32
1.2K23
1.3K24
1.5K14
1.3K10
1.5K17
1.7K10
95410
1.5K17
1.2K14
1.8K13
1.6K17
1.8K23
1.8K12
1.4K17
1K3
1.6K4
1.5K3
1.4K5
1.8K6
2.3K3
1.6K7
9554
2K6
1.6K7
1.2K5
1.3K4
3.5K7