Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 3.6M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:28 24/07/2022.
Chương
3.7K7
1.6K2
1.5K3
1.5K5
1.1K6
2.6K4
1.8K3
1.9K7
1.5K5
1.7K6
1.6K7
2K2
1.8K5
1.3K5
1.6K5
1.3K1
1.5K4
1.8K4
1.6K3
1.9K5
2.1K4
1.9K4
2.3K5
2.3K6
2.1K5
2.3K3
1.7K3
2.3K5
1.7K6
1.8K4
1.7K3
1.9K1
1.7K2
1.4K1
1.9K4
2.1K3
2.2K5
2K7
1.9K6
2.6K5
1.4K7
1.5K4
2.1K7
1.8K5
2K10
1.6K6
1.8K3
2.6K7
1.7K7
1.8K8
3792
3125
1.6K2
2.7K3
1.9K6
2.1K4
3.2K7
1.9K5
1.2K9
1.8K8
2.5K7
3.4K6
2.9K6
2.2K4
3K7
2.3K12
2.2K18
2.2K14
2.3K7
2.8K6
1.8K11
3.3K7
3K10
2.7K9
3.7K14
4.2K7
3.9K10
3.9K9
3.5K14
3.1K8
1.9K8
1.4K4
1.5K6
8747
1.6K5
1.9K4
5936
2.5K5
2.2K3
1.3K7
3.3K10
3.3K8
2.3K9
5578
93310
1.8K7
2.5K5
3.3K7
2.1K7
3K2
3.3K7
2.4K8
3.8K8
1.6K4
2.3K7
3.3K6
2.9K5
3K3
2.2K2
3.1K5
3.3K5
2.9K4
2.5K5
1.9K9
1.5K6
1.2K4
1.2K6
1.2K5
1.2K4
1.8K7
1.4K8
1.4K9
1.9K5
1.2K9
1.7K6
79413
6727
1.8K11
9978
78211
1.2K10
2.2K6
1.5K3
1.4K6
1.7K10
1.8K7
1.3K8
1.2K12
1.8K12
2K12
1.8K22
1.4K13
32311
1.4K18
1.7K25
1.7K16
1.5K15
75316
1K35
1.4K29
2.1K19
1.9K31
2.1K32
1.9K23
2K24
2.3K14
2.1K10
2.4K17
2.6K10
1.5K10
2.4K17
1.9K14
2.8K13
2.6K17
2.8K23
2.9K12
2.3K17
1.6K3
2.5K4
2.4K3
2.3K5
2.8K6
3.5K3
2.6K7
1.4K5
2.9K7
2.3K8
1.8K5
1.9K5
5.2K7