Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 3.5M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:28 24/07/2022.
Chương
2.4K7
1.2K2
1.2K3
1.2K5
1K6
2K4
1.5K3
1.5K7
1.2K4
1.4K6
1.3K7
1.5K2
1.4K5
1.1K5
1.3K5
1.1K1
1.2K4
1.4K4
1.3K3
1.5K5
1.7K4
1.5K4
1.9K5
1.8K6
1.8K5
1.9K3
1.5K3
2K5
1.4K6
1.5K4
1.4K3
1.6K1
1.4K2
1.1K1
1.6K4
1.7K3
1.9K5
1.7K7
1.6K6
2.2K5
1.2K7
1.4K4
1.8K7
1.5K5
1.6K10
1.4K6
1.6K3
2.2K7
1.4K7
1.6K8
3402
2935
1.5K2
2.3K3
1.7K6
1.7K4
2.8K7
1.7K5
1K9
1.6K8
2.1K7
2.8K6
2.4K6
2K4
2.6K7
2K12
2K18
2K14
2K7
2.5K6
1.7K11
2.9K7
2.7K10
2.4K9
3.3K14
3.7K7
3.5K10
3.5K9
3.1K14
2.6K8
1.7K8
1.2K4
1.4K6
7927
1.4K5
1.7K4
5626
2.1K5
1.9K3
1.2K7
2.9K10
3K8
2.1K9
5358
88210
1.6K7
2.2K5
2.9K7
1.9K7
2.7K2
3K7
2.2K8
3.4K8
1.5K4
2K7
3K6
2.6K5
2.7K3
2K2
2.7K5
2.9K5
2.6K4
2.2K5
1.5K9
1.2K6
1K4
9706
1K5
1K4
1.4K7
1.1K8
1.1K9
1.4K5
9459
1.2K6
61613
5047
1.4K11
7518
60311
96910
1.6K6
1.1K3
1.1K6
1.2K10
1.3K7
1K8
96212
1.4K12
1.5K12
1.3K22
1K13
24511
1K18
1.3K25
1.3K16
1.1K15
59716
82235
1K29
1.6K19
1.4K31
1.6K32
1.4K23
1.5K24
1.7K14
1.6K10
1.8K17
1.9K10
1.1K10
1.8K17
1.4K14
2K13
1.9K17
2.1K23
2.1K12
1.7K17
1.2K3
1.9K4
1.7K3
1.7K5
2.2K6
2.7K3
1.9K7
1.1K5
2.3K7
1.8K8
1.5K5
1.5K5
4.2K7

Truyện liên quan