Tam Sinh Kiếp

Tam Sinh Kiếp

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 微漫画
Nhóm dịch: Tố Nhi
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/06/2016
Tổng lượt xem: 56.2K
Thể loại:

Tam sinh kiếp luôn không tìm được bóng dáng nhau, không gian và thời gian cứ lần lượt thay đổi nhưng trăm năm qua vẫn cứ là cô độc cả đời. Một đế vương, một vũ cơ đã bỏ qua nhau tam sinh kiếp, sẽ viết tiếp đoạn tình yêu bi kịch này như thế nào?

Danh sách chương