Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo · Lục Dương, ocumeo.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/03/2017
Tổng lượt xem: 2.8M
Thể loại:

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:52 31/10/2022.
Chương
147
381
5201
866
534
356
840
416
321
8221
764
5691
550
286
460
8071
533
1K1
9033
6072
5611
7672
1K3
1.1K2
2764
8202
1.2K3
1.2K4
1K1
1.6K1
2K3
6223
3241
2581
1301
735
1392
1332
3262
3553
5772
6491
3064
4934
3362
5711
7141
5793
6097
3242
2513
4573
3941
4572
5792
953
1491
4382
2482
3883
755
5044
2165
1154
3645
2733
233
167
213
104
262
262
1561
175
16
90
57
40
70
190
156
133
189
287
151
128
541
142
27
56
138
123
495
77
197
104
144
14
84
61
50
52
56
91
1351
140
72
76
112
32
226
97
183
79
152
69
181
40
50
90
17
21
60
153
179
68
119
95
22
23
119
66
49
248
173
15
112
88
197
115
109
60
67
70
129
71
101
41
881
58
151
113
43
731
12
62
34
139
42
110
34
54
48
371
58
57
291
46
120
185
19
36
47
23
50
48
1606
384
233
331
181
281
252
151
432
101
182
321
461
20
511
531
54
1707
1823