Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo · Lục Dương, ocumeo.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/03/2017
Tổng lượt xem: 2.8M
Thể loại:

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:52 31/10/2022.
Chương
208
443
5541
930
553
374
884
431
335
8471
792
5901
573
300
497
8351
559
1.1K1
9283
6172
5711
7872
1K3
1.1K2
2834
8302
1.2K3
1.2K4
1K1
1.6K1
2K3
6453
3371
2701
1351
765
1452
1392
3372
3763
6052
6821
3234
5154
3542
6001
7581
6113
6557
3442
2653
4853
4141
4872
6122
1043
1621
4662
2652
4213
825
5384
2355
1224
3875
2953
246
181
226
110
283
283
1691
187
16
95
61
46
75
202
168
143
203
314
168
139
591
155
31
63
150
136
537
89
212
114
156
17
95
67
53
57
61
99
1421
152
77
821
125
35
248
109
198
87
165
76
195
42
54
95
18
22
65
171
192
74
132
109
26
27
129
72
54
271
189
15
127
97
214
124
124
65
76
79
141
78
114
46
971
64
168
125
46
821
13
69
40
154
45
125
39
59
53
391
63
60
331
48
134
202
19
37
50
26
58
49
1786
404
253
361
191
291
262
161
482
101
212
321
491
23
541
571
59
1907
1963