Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo · Lục Dương, ocumeo.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/03/2017
Tổng lượt xem: 2.8M
Thể loại:

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:06 28/04/2022.
Chương
387
297
695
366
281
722
672
5131
488
259
382
7331
485
1K1
8623
5902
5411
7182
1K2
1K2
2644
7992
1.2K3
1.2K4
1K1
1.5K1
2K3
5833
2981
2331
1211
635
1252
1212
2892
3063
5142
5721
2724
4354
2952
4951
6171
5153
5247
2762
2133
3883
3331
3862
4862
853
1291
3792
2092
3312
645
4214
1864
1004
3055
2273
191
138
176
88
217
217
1261
148
13
79
46
35
61
150
125
104
152
235
123
107
451
110
25
46
111
97
383
63
157
87
110
12
66
49
43
45
50
73
1051
116
63
64
92
31
177
75
144
64
118
55
136
33
41
72
16
18
45
120
143
57
90
77
17
21
89
51
42
190
129
14
89
73
155
89
85
51
52
57
98
55
74
34
711
50
116
88
31
541
8
48
27
103
32
86
26
42
42
331
52
53
251
38
101
153
18
32
39
20
44
44
1276
314
213
281
171
271
222
121
372
91
162
251
391
17
421
471
43
1417
1413