Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/05/2016
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN
Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:24 17/02/2021.
Chương
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
4
3
2
4
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
210
210
10
210
210
10
10
10
210
10
210
310
210
10
210
10
10
10
10
410
910

Truyện liên quan