Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Icon A3 ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 254.2K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:03 17/04/2023.
Chương
1.3K5
1.4K3
1.4K4
1.5K3
1.5K2
1.8K2
1.7K3
1.9K5
2.2K3
2K3
1.8K6
1.7K2
2K5
1.8K3
2.1K1
1.8K2
1.9K5
2K3
2.3K1
2.5K3
2.6K4
2.2K1
2.3K2
2.3K2
2K1
2.3K3
2.3K3
2.1K1
2.1K2
2.3K4
1.7K4
2.1K2
2.3K2
2.2K1
2.4K5
2K4
1.9K1
2.2K2
2.2K1
2.3K3
2.1K1
1.7K2
2K4
1.8K4
2.6K3
2.3K6
2.3K4
2.2K2
2.5K6
1.8K7
2.6K7
2.2K3
2.3K5
2.6K6
1.5K6
2.2K4
2.9K6
2.8K7
2.8K4
2.7K4
2.9K5
2.6K5
2.8K10
2.2K4
2.3K5
2.5K4
2.8K4
3.2K5
3K6
2.9K9
3.8K6
3.5K9
3.6K7
3.3K3
2.6K4
3.5K3
3.3K7
3.9K6
3.4K8
2.1K10
3.2K5
2.5K7
3.8K5
3.3K2
3.7K1
2.5K3
3K5
2.1K4
3.2K6
1.7K11
2.2K9
1.7K6
4.3K9
3.5K9
3.4K5
4.4K8
3.9K6
2K6
2.9K13
6.7K18