Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Icon A3 ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 73.1K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:47 21/05/2022.
Chương
5963
8224
7542
8894
9345
6736
8544
1K5
1.1K6
1.1K4
1.1K4
1.1K5
1.1K5
1.2K9
9704
1K5
1K4
1.2K4
1.3K5
1.1K5
1.2K8
1.7K6
1.5K9
1.6K6
1.5K3
1.2K4
1.6K3
1.5K7
1.9K6
1.6K8
1.1K10
1.4K5
1.3K6
1.9K5
1.6K2
1.8K1
1.2K3
1.6K3
1.1K4
1.7K5
1K11
1.3K9
9826
2.4K8
2K7
2K5
2.6K8
2.3K6
1.2K6
1.9K13
4.3K17