Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Icon A3 ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 102.4K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:43 01/10/2022.
Chương
6002
7611
7851
651
7944
8482
717
8512
7711
9392
8341
7112
8363
7773
1K3
9785
9643
9722
1.1K5
9046
1.2K6
1K3
1.1K5
1.2K6
8316
1K4
1.3K6
1.4K7
1.4K4
1.3K4
1.4K5
1.4K5
1.5K10
1.1K4
1.2K5
1.2K4
1.4K4
1.7K5
1.4K6
1.5K9
2.1K6
1.9K9
1.9K7
1.8K3
1.4K4
1.9K3
1.8K7
2.2K6
1.9K8
1.2K10
1.7K5
1.5K7
2.2K5
1.9K2
2.1K1
1.4K3
1.8K5
1.2K4
1.9K6
1.1K11
1.4K9
1.1K6
2.7K9
2.3K8
2.2K5
2.9K8
2.6K6
1.4K6
2.1K13
4.8K18

Truyện liên quan