Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Icon A3 ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 162.8K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:41 04/02/2023.
Chương
6506
8422
1K5
9093
1.1K1
1K2
1.1K5
1.1K3
1.3K1
1.4K3
1.5K4
1.2K1
1.4K2
1.4K2
1.2K1
1.3K3
1.4K3
1.2K1
1.2K2
1.3K4
1.1K4
1.3K1
1.4K2
1.3K1
1.4K5
1.3K4
1.1K1
1.3K2
1.3K1
1.5K3
1.3K1
1.1K2
1.2K4
1.1K4
1.6K3
1.5K6
1.4K4
1.4K2
1.6K6
1.2K7
1.7K7
1.4K3
1.6K5
1.7K6
1K6
1.5K4
1.9K6
1.9K7
1.9K4
1.9K4
2K5
1.9K5
2K10
1.5K4
1.6K5
1.7K4
2K4
2.3K5
2K6
2K9
2.8K6
2.5K9
2.6K7
2.4K3
1.9K4
2.5K3
2.4K7
2.9K6
2.5K8
1.5K10
2.3K5
1.9K7
2.8K5
2.4K2
2.7K1
1.8K3
2.3K5
1.6K4
2.4K6
1.3K11
1.7K9
1.3K6
3.3K9
2.8K8
2.7K5
3.6K8
3.2K6
1.6K6
2.4K13
5.7K18