Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhĩ Căn
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/02/2019
Tổng lượt xem: 287.5K
Thể loại:

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:44 22/10/2021.
Chương
19
10
12
11
13
13
16
17
9
13
8
5
4
5
410
510
310
410
810
610
610
410
610
310
410
410
310
510
610
510
310
310
210
210
210
210
310
210
310
510
10
210
10
10
10
210
310
10
10
310
310
10
210
410

Truyện liên quan