Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:51 16/01/2021.
Chương
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
4
5
3
26
7
24
25
4
24
5
5
4
25
4
3
25
27
28
36
28
4
6
5
10
7
7
6
25
5
5
5
26
4
4
5
6
3
26
8
26
25
4
4
3
4
6
5
4
4
4
5
4
3
4
6
4
5
3
25
4
4
25
4
3
4
2
4
2
4
3
2
3
5
37
26
4
5
2
2
2
2
24
22
25
5
27
7
3
6
5
24
7
5
6
27
7
4
6
6
27
9
47
5
27
35
4
5
8
28
5
9
5
10
3
6
6
5
6
5
4
26
5
4
4
4
3
4
6
5
9
26
3
6
5
4
4
3
8
5
5
6
5
4
7
4
6
3
6
4
4
5
5
6
26
7
3
6
3
7
35
29
7
6
7
6
4
7
33
5
4
24
5
26
25
26
27
4
24
27
27
6
27
6
37
25
34
24
25
7
6
6
5
27
4
2
35
5
6
6
5
34

Truyện liên quan