Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/05/2014
Tổng lượt xem: 313.9K
Thể loại:

Cười cười phong lôi chấn 
Giận Dữ Thương Hải Hàn 
Nhất thủ phá Thương Khung 
Nhất kiếm vũ trường thiên
Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:50 10/12/2018.
Chương
2
2
3
2
2
2
2
1
3
2
2
1
1
1
2
1
22
21
3
2
21
31
82
92

Truyện liên quan