Muốn Giải Cứu Thế Giới Thì Cần Thật Nhiều Sự Đáng Yêu

Muốn Giải Cứu Thế Giới Thì Cần Thật Nhiều Sự Đáng Yêu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/08/2021
Tổng lượt xem: 4K
Thể loại:

Trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, có vô số hành tinh. Mỗi hành tinh đều có một hành tinh song song tương ứng. Thế giới ở hành tinh song song được gọi là “thế giới song song”. Mà hai thế giới song song tương ứng này đều gọi nhau là “thế giới chính-nghịch”.

Ở một nơi xa xăm trên thế giới song song của trái đất…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:17 23/05/2022.
Chương
4
6
11
11
7
11
5
8
12
12
11
8
13
20
20
8
15
17
11
18
13
7
17
8
19
34
28
33
18
15
14
8
12
30
32
16
48
291
311
23
37
26
27
33
27
20
67
65
79
54
77
72
92
39
611
115
41
78
60
81
26
143
102
147
128
971
91
451
1152
2327
1065
1.1K5