Muốn Giải Cứu Thế Giới Thì Cần Thật Nhiều Sự Đáng Yêu

Muốn Giải Cứu Thế Giới Thì Cần Thật Nhiều Sự Đáng Yêu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/08/2021
Tổng lượt xem: 4.8K
Thể loại:

Trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, có vô số hành tinh. Mỗi hành tinh đều có một hành tinh song song tương ứng. Thế giới ở hành tinh song song được gọi là “thế giới song song”. Mà hai thế giới song song tương ứng này đều gọi nhau là “thế giới chính-nghịch”.

Ở một nơi xa xăm trên thế giới song song của trái đất…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:12 22/08/2022.
Chương
38
11
14
27
121
8
8
14
15
9
13
7
10
13
14
12
10
16
26
32
10
19
21
14
21
19
10
23
15
27
44
36
43
24
18
19
11
14
39
39
18
64
351
401
25
41
30
31
38
32
22
82
78
87
64
87
78
103
43
681
132
50
91
68
93
31
163
116
165
141
1061
101
531
1292
2537
1215
1.2K5