Một Giây Sau Bắt Đầu

Một Giây Sau Bắt Đầu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: The Next Time
Tác giả: Chi Sĩ Bổng, Kình Xuyên
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 22/10/2017
Tổng lượt xem: 306.7K
Thể loại:

Một mối tình 18 năm, vượt qua thời gian, thanh xuân, dối trá và cừu hận, cuối cùng cũng hiểu lòng nhau.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:02 02/07/2018.
Chương
15
6
3
3
9
8
9
12
2
4
2
3
4
6
13
7
8
4
14
4
6
5
10
4
8
17
7
3
13
14
8
30
44