Mấy Bà Vợ Của Trẫm Đều Chết Hết Rồi

Mấy Bà Vợ Của Trẫm Đều Chết Hết Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Chỉ Vi, Đại Thiết
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/09/2017
Tổng lượt xem: 256.6K
Thể loại:

Anh hoàng số nhọ… hậu cung mấy chục bà vợ chết hết chẳng còn một ai…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:43 14/02/2018.
Chương
5
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
7
3
2
6
3
5
2
10
4
7
6