Mấy Bà Vợ Của Trẫm Đều Chết Hết Rồi

Mấy Bà Vợ Của Trẫm Đều Chết Hết Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Chỉ Vi, Đại Thiết
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/09/2017
Tổng lượt xem: 256.7K
Thể loại:

Anh hoàng số nhọ… hậu cung mấy chục bà vợ chết hết chẳng còn một ai…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:43 14/02/2018.
Chương
6
4
2
2
2
2
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
6
4
10
4
2
7
4
6
2
16
4
8
2
2
11