Mật Ngọt Cấm Kỵ

Mật Ngọt Cấm Kỵ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/08/2016
Tổng lượt xem: 598.4K
Thể loại:

Chu Vĩ vì thành công lần này mà phát hiện được Tử Huyền có tài thiết kế, bắt đầu bồi dưỡng Tử Huyền thành nhà thiết kế để bản thân sử dụng.
Tất cả những tác phẩm của Tử Huyền đều bị Chu Vĩ lấy đi, từng bước từng bước trở thành đại danh sư. Còn Tử Huyền chỉ là một quân cờ trong tay hắn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:53 17/12/2018.
Chương
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
31
21
2
32
21
42