Mạch Thượng Hoa Khai

Mạch Thượng Hoa Khai

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Night Owl Translation Team & Tà Đạo Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/09/2017
Tổng lượt xem: 18K
Thể loại:

Hôm nay, ta đọc được câu thơ “Hoa trên đường đã nở, nàng có thể thong thả quay về”. Vậy… gọi nó là “Mạch thượng hoa khai”…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:37 18/09/2017.
Chương
3