Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tông

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/12/2014
Tổng lượt xem: 745.5K
Thể loại:

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:17 01/06/2017.
Chương
81
3
2
1
21
42
22
1
2
27
1
1
2
1
1
2
1
4
43
21
2
23
1
5
32
23
23
5
25
2
4
2
21
25
2
23
41
33
2
24
2
33
53
33
32
3
3
25
2
21
22
1
22
21
32
21
24
25
43
4
1
44
3
2
26
3
2
24
23
3
2
25
36
3
5
23
1
35
311
25
6
4
6
1
27
26
54
4
36
57
56
42
6
3
26
2
3
23
23
44
2
22
31
212
23
21
24
45
43
31
2
24
24
3
56
1
22
6
35
27
5
210
26
26
44
25
26
24
52
28
24
26
46
25
33
28
712