Luyện Ngục Trọng Sinh

Luyện Ngục Trọng Sinh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/02/2017
Tổng lượt xem: 887.1K
Thể loại:

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:40 12/01/2019.
Chương
82
2
4
2
7
3
4
3
5
4
2
3
2
5
4
3
5
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
4
6
2
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2
5
4
2
2
2
6
2
8
3
2
2
2
2
4
2
7
2
2
9
3
2
5
7
5
2
4
5
11
8
5
4
13
5
11
3
4
13
4
9
6
3
13
8
10
4
7
6
2
8
9
3
10
9
2
2
3
6
5
8
3
10
4
2
5
2
4
2
3
10
9
6
3
5
2
2
2
2
2
6
12
2
2
6
3
11
10
15
19
4
3
51
2
2
81
8
6
10
16
5
56
11
3
34
41
4
6
2