Long Phượng Trình Tường

Long Phượng Trình Tường

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH · truyenv1.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2014
Tổng lượt xem: 341.6K
Thể loại:

Đang cập nhật …

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:04 03/03/2016.
Chương
4
2
2
2
2
2
2
1
1
21
2
2
1
2
3
1
2
21
2
1
21
1
2
2
31
1
7
24
2
5
31
2
2
5
1
2
1
2
3
1
23
21
31
3
4
1
1
2
4
1
2
22
22
3
4
4
4
2
5
1
6
16
7
4
10
26
6
11
6
211
7
5
27
5
3
8
7
6
4
1