Lang Hoàn Thư Viện

Lang Hoàn Thư Viện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vô Tội
Nhóm dịch: comicvn.net
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 27/08/2018
Tổng lượt xem: 402.3K
Thể loại:

Vương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của “Lang Hoàn Thư Viện”, thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ.

Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:34 27/04/2020.
Chương
3
2
2
2
3
2
4
2
3
3
2
3
2
3
2
5
3
4
3
3
2
2
3
2