Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách

Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lâm Giới Thập Anh
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/10/2018
Tổng lượt xem: 18.9K
Thể loại:

Người Nhân Tạo đã trở thành một dạng kĩ thuật, nhưng mà chính phủ các nước ban bố Pháp lệnh nghiêm cấm sản sinh Người Nhân Tạo, song, có những người có tiền, không ít công ty nhỏ đã bí mật sản sinh Người Nhân Tạo chuyên cung cấp cho người có tiền hưởng thụ, Người Nhân Tạo cùng Khách Hàng sánh đôi… Nhưng mà lão bà của tôi lại là một sản phẩm Kém Chất Lượng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:59 05/10/2018.
Chương
2
2