Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen.info
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
131
31
61
6
101
21
4
724
2
21
34
41
2
3
22
6
5
3
7
61
5
2
61
71
42
72
102
72
31
51
22
31
31
72
22
61
81
41
31
31
31
81
81
91
61
81
71
131
81
101
101
112
31
51
61
122
101
141
21
51
21
31
21
104
64
74
51
187
96
95
65
104
86
76
65
125
57
5
115
75
135
1
35
96
86
125
75
46
85
115
66
55
35
44
86
155
126
35
146
65
25
24
96
45
35
5
53
155
34
25
145
63
65
55
75
63
54
62
84
154
106
224
115
204
185
184
196
124
115
75
185
95
95
94
95
184
164
165
155
255
94
195
216
53
35
35
56
34
75
35
54
34
3
114
94
85
213
244
194
93
234
154
184
234
94
55
153
74
124
104
34
154
24
155
124
96
635
412
685