Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen.info
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
111
31
41
5
91
21
3
624
2
21
24
31
2
3
22
5
3
3
4
41
4
2
41
51
32
62
72
42
21
41
22
31
31
42
22
51
61
31
31
31
31
61
61
71
41
71
61
101
61
71
61
92
1
51
51
72
61
91
1
31
1
31
1
74
54
64
51
127
86
75
65
64
76
56
45
95
57
5
105
65
115
35
66
66
95
75
46
55
85
56
45
35
34
66
125
86
35
96
45
25
24
55
35
25
5
43
105
24
25
95
53
55
45
35
53
44
62
74
114
96
174
65
154
145
144
156
64
85
65
145
75
65
74
75
144
124
135
135
215
84
155
166
33
5
35
56
24
55
35
24
34
3
74
64
65
173
174
134
73
174
134
124
194
74
34
113
54
64
64
34
104
24
105
74
66
465
282
465