Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen.info
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
131
31
61
6
101
21
4
724
2
21
34
41
2
3
22
6
5
3
7
61
5
2
61
71
42
72
92
62
31
51
22
31
31
62
22
61
71
41
31
31
31
71
71
91
61
81
71
121
81
91
91
102
31
51
61
112
91
131
21
51
1
31
21
94
64
74
51
187
96
95
65
104
86
76
65
125
57
5
115
75
135
1
35
96
86
125
75
46
85
105
66
55
35
44
86
145
116
35
136
55
25
24
86
45
35
5
53
145
24
25
135
53
55
55
65
63
54
62
84
154
106
224
115
204
185
184
196
124
115
75
185
95
95
94
95
184
164
165
155
255
94
185
206
43
35
35
56
34
75
35
54
34
3
114
84
85
213
234
184
93
224
154
174
224
84
55
153
74
124
104
34
144
24
155
124
96
605
382
645