Khai Phong Kỳ Đàm

Khai Phong Kỳ Đàm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Tổng hợp nhiều nguồn
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/10/2014
Tổng lượt xem: 231.5K
Thể loại:

Một Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư,
Một Công Tôn Sách ôn tồn nho nhã,
Một Triển Chiêu chính khí lẫm liệt…
Tất cả đều không xuất hiện trong bộ truyện này =))

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:09 03/06/2018.
Chương
1
1
1
1
23
2
1
1
1
2
6
2
2
4
3
1
2
1
21
1
25