Hoa Nhan Sách

Hoa Nhan Sách

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen.info
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/10/2018
Tổng lượt xem: 2.9M
Thể loại:

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh “Hồng Hạnh Xuất Tường”, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác?

Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người!

Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:59 28/01/2021.
Chương
591
14
2
23
13
12
12
4
6
8
4
8
12
5
17
14
15
8
11
4
4
6
5
2
3
3
10
6
9
12
16
13
9
6
14
8
7
5
7
3
8
5
2
5
2
7
7
6
2
13
16
19
6
2
8
12
11
9
3
9
4
13
3
2
6
10
10
9
8
9
7
16
9
3
3
4
2
4
4
6
4
3
3
5
2
8
12
9
5
3
3
6
6
20
3
2
9
7
20
7
8
12
18
10
10
12
7
5
6
8
10
9
5
11
5
14
9
14
7
11
5
11
20
10
9
15
7
8
6
4
8
14
5
7
7
5
3
8
3
3
2
4
5
3
11
5
3
2
4
4
2
2
5
5
10
7
9
3
6
10
6
10
3
9
7
5
8
14
4
3
4
3
4
9
3
3
4
15
4
6
5
4
5
3
4
2
3
1
3
3
2
5
4
7
9
4
4
20
4
5
3
5
19
7
17
11
7
10
4
5
9
19
2
4
5
5
14
5
2
6
7
5
2
10
20
9
5
8
61
9
151
10
91
8
10
7
6
8
10
21
4
4
6
9
7
14
5
5
4
14
4
11
6
5
18
8
221
13
20
8
10
22
25
13
12
14
19
27
3
10
15
10
10
6
11
7
7
26
20
20
19
15
6
35
33
41
23
34
71
16
36
9
14
36
29
29
23
221
31
121
14
67
37
26