Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện · mieutruyen.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 547.9K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
289
69
86
2631
65
73
68
62
73
50
38
61
37
24
3
2
2
3
7
48
39
39
27
38
35
47
41
42
39
38
14
26
30
22
44
39
47
36
48
37
62
31
31
53
50
66
39
43
34
40
59
56
46
9
21
86
98
108
143
129
183
154