Hắc Bạch Hữu Thường

Hắc Bạch Hữu Thường

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đàm Khâu Các
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/09/2018
Tổng lượt xem: 74.8K
Thể loại:

Nghe nói rằng khi con người chết đi, ý thức sẽ hóa thành linh hồn, tiến vào vòng luân hồi. Nhưng trước khi đầu thai chuyển kiếp thì linh hồn của con người phải được siêu thoát. Nhưng lại có rất nhiều người đều không thể buông bỏ được chấp niệm của mình (như lưu luyến hoặc trả thù). Và nhiệm vụ giúp linh hồn siêu thoát ấy chỉ có thể giao cho hắc bạch vô thường đi làm…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:15 14/12/2018.
Chương
2
2
2
2