Đường Tăng Cũng Quyến Rũ

Đường Tăng Cũng Quyến Rũ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Phúc Quyển Quyển
Nhóm dịch: Ngôn Phong · ngonphong.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 08/07/2017
Tổng lượt xem: 271.2K
Thể loại:

Đường Manh vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân xuyên không thành ni cô?! Hơn nữa còn là Giang Lưu Nhi trong “Tây Du Ký”?! Điều đáng sợ là các đệ tử đều không giống như trước?! Điều đáng sợ nhất là, BOSS phía sau cư nhiên là… xem Manh Manh đường tăng làm sao vượt qua khó khăn nhé!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:26 10/06/2020.
Chương
38
16
11
8
16
16
5
7
14
6
15
14
13
14
8
5
7
5
5
6
9
14
7
7
10
7
7
12
12
14
15
14
16
9
14
15
14
13
15
18
18
20
19
17
20
18
23
24
30
33
30
19
30
39
32