Đông Phương Chân Long

Đông Phương Chân Long

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Nhóm dịch: comicvn.net
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 10/11/2014
Tổng lượt xem: 183K
Thể loại:

Đông Phương Chân Long là một mở đầu mới của Cựu Tác Long Hổ Môn, khi Chân Long đạt cảnh giới chung cực Thập Dương, ác chiến với Long Hổ Môn đã làm mở cánh cổng thời gian, Long Hổ Môn theo đó trở về quá khứ mà bắt đầu Tân Tác. (Hoàng Ngọc Lang giai đoạn này vừa ra tù, thấy câu chuyện Long Hổ Môn đã đi quá xa nội dung mình muốn, đầy yếu tố ma ảo huyền hoặc, nên muốn làm lại mới từ đầu mới cho kết thúc đột ngột) Trong phần này, câu chuyện sẽ theo một hướng khác, hi vọng sẽ có nhiết bất ngờ và đặc sắc. Ghi chú: Truyện sẽ có một số nội dung của Cựu Tác hơi khác với Tân Tác.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:04 17/09/2015.
Chương
7
5
5
3
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
5
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
5
4
5
6
5
4
4
3
5
5
4
4
3
4
3
3
3
2
3
5
3
4
4
3
5
3
4
4
5
4
5
6
8