Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo · Lục Dương, ocumeo.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/03/2017
Tổng lượt xem: 2.8M
Thể loại:

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:11 07/07/2022.
Chương
3931
756
495
332
786
395
306
7871
732
5491
525
276
430
7811
515
1K1
8873
6012
5541
7452
1K2
1K2
2674
8082
1.2K3
1.2K4
1K1
1.5K1
2K3
6033
3111
2461
1241
725
1342
1282
3072
3313
5442
6111
2874
4654
3172
5381
6641
5453
5657
2972
2273
4223
3611
4162
5282
903
1381
4062
2282
3523
685
4614
2035
1094
3345
2503
210
152
193
97
236
238
1421
159
16
86
51
37
66
167
143
116
168
261
134
117
481
125
26
50
123
109
431
72
177
92
124
13
74
54
47
50
54
81
1141
127
68
69
99
31
194
83
162
70
131
60
156
35
45
79
16
19
50
131
156
62
102
82
18
21
102
54
45
217
146
14
97
78
173
95
93
51
57
61
106
60
85
36
781
53
131
98
33
581
8
53
29
119
34
99
31
47
45
331
53
54
271
41
105
163
19
34
41
20
45
45
1366
324
213
301
181
271
242
131
382
101
162
281
401
17
451
501
46
1557
1603