Đệ Lục Thiên Ma Vương

Đệ Lục Thiên Ma Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Bắc Khắc
Nhóm dịch: comicvn
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 06/02/2017
Tổng lượt xem: 184.6K
Thể loại:

Vua trời tầng trời thứ sáu cõi Dục là Tha Hóa Tự Tại Thiên (còn gọi là Thiên Ma Ba Tuần), sau khi thất bại trong nhiệm vụ chư Thần núi Tu Di là ngăn cản thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ, đã đến Minh Giới tu hành, vì một nhân duyên mà trở lại nhân gian, là họa hay phúc cho nhân gian?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:28 19/06/2017.
Chương
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
5
4
4
5
7
6