Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Doris
Nhóm dịch: Truyện Tranh Thập Cẩm
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/03/2017
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Trình Nhất Nặc bị hãm hại tiến vào phòng của người lạ trong khách sạn, bị hắn kéo lên giường… còn muốn cô làm thuốc giải tình dược…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:35 01/04/2018.
Chương
16
11
12
11
13
13
17
27
6
10
7
9
8
8
7
9
8
6
12
6
10
5
4
9
6
3
6
8
5
2
3
7
5
3
9
8
3
7
3
3
4
3
7
7
8
3
5
7
3
9
4
7
2
6
6
9
7
9
4
6
6
7
5
51
31
31
21
71
71
81
41
151
102
112
162
152
132
162
92
72
92
302